ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိင်ႇတႃႇသႃႇမီႇၽိပႃလ (မိူင်းၵိုင်)

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိင်ႇတႃႇသႃႇမီႇၽိပႃလ (မိူင်းၵိုင်)
   
[full_width]
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိင်ႇတႃႇသႃႇမီႇၽိပႃလ (မိူင်းၵိုင်) ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိင်ႇတႃႇသႃႇမီႇၽိပႃလ (မိူင်းၵိုင်) Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Friday, October 21, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.