ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈၶူးၸေႃးတိၵ (ၼမ်ႉၸၢင်)

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈၶူးၸေႃးတိၵ (ၼမ်ႉၸၢင်)
    
[full_width]
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈၶူးၸေႃးတိၵ (ၼမ်ႉၸၢင်) ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ- ၸဝ်ႈၶူးၸေႃးတိၵ (ၼမ်ႉၸၢင်) Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Friday, October 21, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.