ၶုၼ်လူင်ၼေႇမိ

ၶုၼ်လူင်ၼေႇမိ
မူႇလိၵ်ႈၽိုၼ်ၼႆႉ လႆႈၵဵပ်းထွၼ်မႃးတီႈၼႃႈလိၵ်ႈ Facebook ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပိုၼ်ၽေပၼ် လွင်ႈႁုပၢႆးႁၼ် သႃႇသၼႃႇႁဝ်းႁႂ်ႈယိုၼ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးတၢင်ႇၼႄယဝ်ႉ။

ၶုၼ်လူင်ၼေႇမိ ၶုၼ်လူင်ၼေႇမိ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Thursday, October 20, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.