သဵၼ်မၢႆၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ Template "သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ"

ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉလူႇတၢၼ်း Template တႃႇပလွၵ်ႉ"သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ" ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ(ၵုၼ်ႁဵင်)တႄႉတႄႉဢေႃႈ။ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈဢၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်း ၸဵဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈသေၵမ်း။
ၶပ်ႉ
ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ
တီႈယူႇ
ငိုၼ်းလူႇ
မၢႆတွင်း
ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ
ၵုၼ်ႁဵင်
႒႔႙ ဝၢတ်ႇ
တႃႇ-Template
***************
http://4.bp.blogspot.com/-0r_QdaBgeFY/VpOZfEalA3I/AAAAAAAABpc/M1qnyCHOPCI/s1600/Ideas%2BMag%2BBlogger%2BTemplate.png
သဵၼ်မၢႆၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ Template "သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ" သဵၼ်မၢႆၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ Template "သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ" Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Monday, August 22, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.