ဢပုမ်ႇ- ပူႇၵျွင်းလၵ်ႉၵိၼ်ၵႆႇ

"ပူႇၵျွင်းလၵ်ႉၵိၼ်ၵႆႇ" ဢပုမ်ႇ/ၸၼ်ႁၢင်ႈ-ၸၢႆးပၢၼ်းႁႅင်းဢပုမ်ႇ- ပူႇၵျွင်းလၵ်ႉၵိၼ်ၵႆႇ ဢပုမ်ႇ- ပူႇၵျွင်းလၵ်ႉၵိၼ်ၵႆႇ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Tuesday, September 13, 2016 Rating: 5

1 comment:

 1. မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ -----

  ယွၼ်းမီးၵူၼ်းယွၼ်းမႃးဝႃႈ
  ဢႃႇပုမ်ႇပူႇ ၵျွင်းလၵ်ႉၵိၼ်းၵႆႇၼႆႉ
  ၶႅၼ်းတေႃႈသိုပ်ႇတၢင်ႇပၼ် ႁႂ်ႈထိုင်တွၼ်ႈသုတ်းမၼ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ
  ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၶႃႈ

  ReplyDelete

Powered by Blogger.