တြႃးၸဝ်ႈသုၶမ်း (႘႕-ႁူဝ်)

တြႃးၸဝ်ႈသုၶမ်း(ၽၢႆႇတႆး) ၼႂ်း Youtube ဢၼ်ႁေႃးဝႆႉ ႁူဝ်လႂ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ။ (႘႕-ႁူဝ်)

တြႃးၸဝ်ႈသုၶမ်း (႘႕-ႁူဝ်) တြႃးၸဝ်ႈသုၶမ်း (႘႕-ႁူဝ်) Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Friday, August 26, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.