မေႃၼမ် လႄႈ ယၢပ်ႇၼမ်

မွၼ်းၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း
မေႃၼမ် လႄႈ ယၢပ်ႇၼမ် မေႃၼမ် လႄႈ ယၢပ်ႇၼမ် Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Wednesday, August 31, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.