ၸိူဝ်ႉမူင်ႈၵေႃႈမူင်ႈပႅင်း- ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉ

ၸိူဝ်ႉမူင်ႈၵေႃႈမူင်ႈပႅင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉ တြႃးၸဝ်ႈသုၶမ်း(တၢင်ႉယၢၼ်း)

ၸိူဝ်ႉမူင်ႈၵေႃႈမူင်ႈပႅင်း- ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉမူင်ႈၵေႃႈမူင်ႈပႅင်း- ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Friday, August 26, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.