သႅင်မွၼ်းထမ်း

 600x600
တႃႇသဵင်ထမ်းတေၸႅင်ႈ

တႃႇသဵင်ထမ်းဢမ်ႇႁႅင်ႈ

တႃႇသဵင်ထမ်းပဵၼ်တႅင်ႈ

ႁဝ်းႁူမ်ႈႁႅင်းသိုပ်ႇထႅင်ႈ။

တႃႇမွၼ်းထမ်းတေၶိုၵ်ႉ

တႃႇမွၼ်းထမ်းတေလိုၵ်ႉ

တႃႇမွၼ်းထမ်းတေၼိုၵ်ႉ

ႁဝ်းႁူမ်ႈႁႅင်းသိုပ်ႇပိုၵ်ႉ။

တႃႇထမ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇႁိူင်း

တႃႇထမ်းၸဝ်ႈၸွတ်ႇမိူင်း

တႃႇထမ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇၵိူင်း

ႁဝ်းႁူမ်ႈႁႅင်းသိုပ်ႇပိူင်း။

သိူဝ်ၵွၼ်းမိူင်း(ၵေးသီး)

www.shanviews.com
သႅင်မွၼ်းထမ်း သႅင်မွၼ်းထမ်း Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Monday, August 22, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.