လၢတ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇလီ ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ

လၢတ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇလီ ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ လၢတ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇလီ ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Tuesday, August 23, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.