ဢၼ်လီယိူင်ႈသေပိူၼ်ႈ

 tumblr_mcuesxBz0B1r3uewuo2_400

ဢၼ်လီယိူင်ႈသေပိူၼ်ႈ

လွင်ႈႁဵတ်းပၼ် ၵၢၼ်ၵူၼ်းၼမ်ၼႆႉ တေလႆႈယိူင်ႈၼင်ႇ တဵၼ်းယဝ်ႉ။

တဵၼ်းၼႆႉ တူဝ်မၼ်းၵေႃႈ လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်း ၽႆးမႆႈ

ၶီႈတဵၼ်းမၼ်းၵေႃႈ ၸိူမ်ႈၼႆႈ

သႆႈတဵၼ်းမၼ်းၵေႃႈ လႆႈၶၢမ်ႇၽႆးမႆႈ

သမ်ႉလႆႈၶၢမ်ႇ လူမ်းထွင်းပဝ်ႇၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ထၢတ်ႈၸႂ် တဵၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ

ၵူၺ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ လႆႈငဝ်းလႅင်းၵူၺ်း။

ဢမ်ႇမီးထၢတ်ႈၸႂ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ လႆႈမႆႈ။

ၵမ်းလိုၼ်း ၵေႃႉဢၼ်မႃးမွတ်ႇၽႆးမၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ 

မၼ်းတေႃႈ ပၼ်ငဝ်းလႅင်းၵႂႃႇၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ် 

လွင်ႈႁဵတ်းပၼ် ၵၢၼ်ၵူၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈယိူင်းဢဝ် တဵၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသုၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း)
www.shanviews.com
ဢၼ်လီယိူင်ႈသေပိူၼ်ႈ ဢၼ်လီယိူင်ႈသေပိူၼ်ႈ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Monday, August 22, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.