ပၢႆးဝူၼ်ႉၶင်တူဝ်ၵဝ်ႇ

ပၢႆးဝူၼ်ႉၶင်တူဝ်ၵဝ်ႇ ပၢႆးဝူၼ်ႉၶင်တူဝ်ၵဝ်ႇ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Wednesday, August 31, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.